1397/11/15
به همت واحد پوینده معلم،

جشن چهل سالگی انقلاب دانش آموزان بسیجی در شاهرود+ تصاویر

به همت واحد پوینده معلم حوزه ایمان شاهرود، جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی در این واحد برگزار شد.

جشن چهل سالگی انقلاب دانش آموزان بسیجی در شاهرود+ تصاویر

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان از شاهرود، به همت واحد پوینده معلم حوزه ایمان شاهرود و در قالب طرح شهید بهنام محمدی جشن تولد چهل سالگی انقلاب اسلامی در دبیرستان دوره اول معلم برگزار شد.
در این مراسم که با بریدن کیک چهل سالگی انقلاب اسلامی همراه بود گروه نمایش بسیج هنرمندان شاهرود به اجرای برنامه پرداخت و کیک تولد انقلاب بین دانش آموزان بسیجی واحد توزیع شد.

 

 خروج