شهرستان پلدختر:

راهپیمایی اقتدار با حضور مردم ولایتمدار پلدختر برگزار شد

همزمان با سراسر کشور پس از اقامه نماز جمعه27دیماه98در حمایت از اقتدار سپاه و نظام نمازگزاران جمعه راهپیمایی گسترده ای انجام دادند.

راهپیمایی اقتدار با حضور مردم ولایتمدار پلدختر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان همزمان با سراسر کشور پس از اقامه نماز جمعه27دیماه98در حمایت از اقتدار سپاه و نظام نمازگزاران جمعه راهپیمایی گسترده ای انجام دادندو انزجار خود را از خباثت آمریکایی ها در منطقه اعلام کردند.


خروج