تاریخ خبر: ١٣٩٨/١١/٠٥
امام جمعه بروجرد :

افرادی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده اند از جوسازی پرهیز کنند.

شورای نگهبان مقتدر و در مسیر قانون حرکت می کند و دارای ساز و کار بالایی است و افرادی که رد صلاحیت شده اند باید از طریق مراجع قانونی ادله خود را پیگیری کنند. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/١١/٠٥
امام جمعه بروجرد :

افرادی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده اند از جوسازی پرهیز کنند.

شورای نگهبان مقتدر و در مسیر قانون حرکت می کند و دارای ساز و کار بالایی است و افرادی که رد صلاحیت شده اند باید از طریق مراجع قانونی ادله خود را پیگیری کنند. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/١١/٠٥
جانشین فرمانده مرزبانی ناجا:

ما هیچگاه جنگی را آغاز نکرده ایم اما اگر کشوری فکر تجاوز در سر داشته باشد، در برابر آنها خواهیم ایستاد و به دشمن اجازه نمی دهیم به اهداف پلید خود برسد

جانشین فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه دشمنان برای ضربه زدن به ایران توطئه هایی را برنامه ریزی می کنند گفت:اهداف انقلاب اسلامی ایران در دنیا گسترش یافته است. متن کامل