آدرس : خرم آباد، میدان 22 بهمن، بلوار ولیعصر(عج)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان
تلفن : 06633200147 و 33225609-066
ایمیل :Lorestan@ccoip.ir
فاکس:
کد پستی :6816896497